HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

“มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” สร้างชีวิต อย่างยั่งยืน มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้แก่ครัวเรือนยากจน มอบจักรยานให้กับโรงเรียนในพื้นที่ชนบท

“มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” สร้างชีวิตอย่างยั่งยืน มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนยากจน มอบจักรยานให้กับโรงเรียนในพื้นที่ชนบทพร้อมนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกบริการฟรีแก่ชาวขอนแก่น

 

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 มูลนิธิป๋อเต็กตึ๊งนำโดยนายสุรพงษ์ เตชะวิจิตรและรองเลขาธิการเป็นประธานในพิธีเฉลิมฉลองนายสุรพงศ์ เสรฐเกียรติคุณและรองเหรัญญิกในพิธีมอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนยากจน พื้นที่จังหวัดขอนแก่นจำนวน 25 ครัวเรือนที่มอบให้กับจักรยาน ตรวจสอบพรมเพื่อน้องสัญจร ตอนที่ 4 จำนวน 50 คันกระบอกน้ำจำนวน 250 ใบแก่ที่โรงเรียนเท่านั้นรวม 5 ตรงนี้เพื่อให้นักเรียนสามารถทราบได้และสามารถเรียนได้เป็น… แบ่งเบาเส้นทางค่าพาหะนะหลักๆ แก่ชราได้อีกทางหนึ่งและเสริมสร้างให้นักเรียนออกกำลังกายได้ในเรื่องกฎจราจรและเรื่องเล่าและพลังงานสาธารณสมบัติรวมการมอบประสบการณ์ 647,100 บาท (หกแสนสี่หมื่น เจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทตามปกติ) ติดตามนายไกรรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น สกอร์เคิล ศรีมงคล ผู้ตรวจสอบผู้อำนวยการจังหวัด การพัฒนาชุมชน ประธานร่วมในพิธี คณะ มูลนิธิจิตกุศลของแก่นเป็นผู้ประสานงานและร่วมในพิธีนายปิยะวัฒน์ รัตหรูวิจิตร (หรูหรา) อาสาสมัครศิลปินศาสนาฮินดู
ชา เทศเทศ (เมย์-อธิชา) อาสาสมัครศิลปินอีกครั้งในพิธีสาธารณะ ประชาชน และเยาวชน และ เพิ่มเติมจากนี้เป็นการให้ ณ ที่แห่งนี้หอประชุมจังหวัดขอนแก่น พร้อมกันนี้เมนบอร์ดเนาวรัตน์ วรรณ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำทีมหน่วยแพทย์ลงพื้นที่ศิริให้บริการประชาชนฟรีบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยาตรวจวัดสายตาพร้อม แจกแว่นอีกต่อไปและอีกมากมายที่ประชาชนเข้ารับบริการ…