HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ม.ศรีปทุม – บลูเทคซิตี้ ร่วมกันขับเคลื่อนการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ผ่าน Fashion Show Low Carbon

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ที่ ศูนย์เรียนรู้นักออกแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมสมัย มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี มีผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทคซิตี้ นำคณะทีมงานจากโรงงานอุตสาหกรรม มาศึกษาดูการทำผ้าย้อมสีใบไม้ Eco print และการออกแบบชุดเสื้อผ้าภายใต้แนวคิด Fashion Show Low Carbon เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการทำกิจกรรม low Carbon ผ่านการทำ CSR โดยมี ผศ.ดร.จิราพร ระโหฐาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรี พร้อมคณะให้การต้อนรับ พร้อมกับบรรยายให้ความรู้

ผศ.ดร.จิราพร ระโหฐาน เผยว่า ปัจจุบันแฟชั่น เครื่องแต่งกายมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉลี่ยคนเราจะมีการซื้อเสื้อผ้าใหม่ทุกเดือน ซึ่งเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน ตั้งแต่ต้นทางการผลิต วัสดุที่นำมาผลิต และการกระบวนการย่อยสลาย ซึ่งหากเราสามารถเปลี่ยนแฟชั่นทั่วไป มาเป็นแฟชั่น Low carbon ได้ ตั้งแต่ต้นทางการผลิต ด้วยการใช้ผ้าที่มีขั้นตอนการผลิตแบบธรรมชาติ ใช้สีธรรมชาติจากใบไม้ และมีการออกแบบให้สามารถสวมใส่ในชีวิตประจำวันได้จะเป็นผลดีต่อโลก และไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม ม.ศรีปทุม จึงมีการขับเคลื่อนการทำ Fashion Show Low Carbon พร้อมกับผลักดันให้ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวด้วย

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา