HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สโมสรโรตารี่ เยี่ยมชมโครงการธนาคารขยะพลาสติกเปลี่ยนเป็นพลังทดแทนของ อบต.เกาะขนุน ในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของสโมสรโรตารี ภาค 3350

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของสโมสรโรตารี่ ภาค 3350 ในการเยี่ยมชมโครงการธนาคารขยะพลาสติกเปลี่ยนเป็นพลังทดแทนของ อบต.เกาะขนุน
สำหรับคณะของสโมสรโรตารี่ที่เข้าเยี่ยมชมโครงการในวันนี้ นำโดย นายวิชัย ชีวกนิษฐ์ ผู้ว่าการภาค 3350 โรตารี่สากล นายสุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์ นายกสโมสรโรตารี่ฉะเชิงเทรา ทันตเเพทย์หญิงอัจฉรา ปานเเดง ประธานบริการชุมชน ภาค 3350 โดยมีนายกัมปนาท ชูสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายถึงรายละเอียดของโครงการธนาคารขยะพลาสติกเปลี่ยนเป็นพลังทดแทนของ อบต.เกาะขนุน ให้กับคณะโรตารี่ได้รับฟัง

 

ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน ได้จัดทำโครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด ภายใต้ กิจกรรม จัดตั้งธนาคารขยะพลาสติกเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อรณรงค์ และขยายผลสู่กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และบูรณาการจัดการสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นให้สอดคล้องและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)
โครงการจัดตั้งธนาคารขยะพลาสติกกลั่นกรองเป็นน้ำมันดีเซลขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน ปัจจุบันมีสมาชิกธนาคารขยะพลาสติกเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนจำนวนทั้งสิ้น 144 คน และมีเครื่องกำจัดขยะพลาสติกเพื่อเป็นพลังงานทดแทน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ธนาคารขยะฯเริ่มดำเนินการ ในวันที่ 4 ตุลาคม 2566 เริ่มเปิดฝากเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 รับฝากทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีเปิดป้ายธนาคารขยะเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ปัจจุบันมีสมาชิกธนาคารพลาสติกเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน นำขยะพลาสติกมาฝากเป็นจำนวนมาก มีพลังงานทดแทน(น้ำมันดีเซล)จำนวนหลาย 1,000 ลิตร

ด้านสโมสรโรตารี่ที่เข้ามาดูงานเก่ากับสื่อมวลชนว่าหลังจากดูงานและได้รับการกล่าวรายงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุนแล้วรู้สึกประทับใจทึ่งในความรู้ความสามารถ นำน้ำมันพืชที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ทดแทนพลังงาน ไม่ต้องใช้แก๊สหุงต้มอีกต่อไป ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของประชาชน และเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในตำบลอีกด้วยถือว่าเป็นโครงการที่ยอดเยี่ยมจริงๆ ทางโรตารี่จะนำเรื่องราวและประสบการณ์ในวันนี้ไปเล่าต่อและประสานงานต่อเพื่อนำไปต่อยอดและจะนำอุปกรณ์หรือสิ่งอื่นใดที่สามารถช่วยเหลือคนในชุมชนตำบลเกาะขนุนได้มาช่วยในโอกาสต่อไป และได้มอบถังขยะแบบถังพลาสติกให้อีกจำนวนหลายสิบใบด้วยกัน ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา