HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

หอจันท์มาเหนือ.. เปิดตัวกางเกงจันท์ “Chanthaburi Original” ราคาเดียว 990 บาท ต้องสั่งจองเท่านั้น

วันจันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.30 น. ณ.สวนเพลิน CENTRAL CHANTHABURI หอจันท์ ร่วมมือกับห้างเซ็นทรัลจันทบุรี เปิดตัวกางเกงจันท์ “Chanthaburi Original” ตามที่หอการค้าจังหวัดจันทบุรี ได้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน “ยุทธศาสตร์มหานครผลไม้เมืองร้อน” โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเกษตร และภาคเอกชน โดยมีเป้าหมายให้จังหวัดจันทบุรี เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการเพาะปลูก การแปรรูป และการค้าผลไม้เมืองร้อนของประเทศไทยและเอเชีย หอการค้าจังหวัดจันทบุรี จึงได้จัดทำ “กางเกงทุเรียน” เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารการตลาดตามแนวทาง ยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาล และเป็นสัญญาณการเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูก สู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยวและการขาย

การจัดทำ “กางเกงทุเรียน” จึงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ด้านการสื่อสารการตลาดตามแนวทางซอฟต์พาวเวอร์ด้านแฟชั่นและด้านอาหาร ซึ่งนำไปสู่การสร้างความสนใจในการททำการตลาดทุเรียนไทย โดยการออกแบบ “กางเกงทุเรียน” ซึ่งได้รับความร่วมมือจากแบรนด์ Greyhound ซึ่งเป็นแบรนด์แฟนชั่นชั้นนำของไทย ในการจัดทำ
แคมเปญและต่อยอดไปสู่การทำการตลาดทุเรียน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

โดยสินค้ามีทั้งหมด 4 ขนาด ประกอบด้วยไซด์ S , M , L , XL ราคาตัวละ 990 บาท สามารถชมสินค้าได้ที่ #HorchanxGreyhoundOriginal #ChanthaburiOriginal #Horchan

 

สมเศียร โชติสนิท ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดจันทบุรี