HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดพิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 43 ฉบับพระราชทาน

วันที่ (22 ก.พ.67) ที่บริเวณห้องโถง ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานในพิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 43 ฉบับพระราชทาน ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อใช้ในการศึกษา โดยมีหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม43 ฉบับพระราชทาน จำนวน 116 เล่ม หนังสือสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม22 จำนวน 116 เล่ม

โดยมอบให้ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา อย่างละจำนวน 1 เล่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1 อย่างละจำนวน 40 เล่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต2 อย่างละจำนวน 47 เล่ม และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา อย่างละจำนวน 28 เล่ม พร้อมด้วยข้าราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีฯ

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา