HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดงานการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศลจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2567 รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้สภากาชาดไทยเพื่อใช้จ่ายในการปฏิบัติภารกิจของสภากาชาดไทย

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา (หอประชุมอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา) ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการหมุนวงล้อเพื่อออกสลากกาชาดการกุศลจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2567 โดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่จังหวัดแต่งตั้งขึ้นต่อหน้าประชาชน แขกผู้มีเกียรติ และผู้ร่วมเป็นสักขีพยานในงานการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศลจังหวัดฉะเชิงเทรา

ตามที่เหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้กำหนดการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล เพื่อหารายได้ไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติภารกิจของสภากาชาดไทย การออกรางวัลดำเนินการโดยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่จังหวัดแต่งตั้งขึ้นต่อหน้าประชาชน แขกผู้มีเกียรติ และผู้ร่วมเป็นสักขีพยานในงาน

การออกรางวัลที่ 1 จะออกเป็นรายการสุดท้าย หลังจากออกรางวัลอื่นเสร็จสิ้นแล้ว
การออกรางวัลที่ 2 และรางวัลที่ 3 จะดำเนินการหมุนวงล้อออกรางวัลเรียงลำดับ
รางวัลที่ 3 จำนวน 4 รางวัล รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล เมื่อดำเนินการออกรางวัลเลขท้าย 3ตัว เสร็จเรียบร้อยแล้วจะดำเนินการออกรางวัลที่ 1 ก่อนหมุนวงล้อเพื่อออกรางวัลจะเชิญสักขีพยาน จำนวน 5 คนร่วมตรวจสอบและทดสอบหมุนวงล้อทุกวง เมื่อเห็นว่าไม่มีสิ่งใดผิดปกติ จึงเริ่มดำเนินการออกรางวัลต่อไป

สำหรับการรับรางวัล ผู้ถูกรางวัลจะต้องนำบัตรสลากกาชาดการกุศลจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2567 ที่ถูกรางวัล พร้อมด้วยบัตรประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้หรือหลักฐานต่าง ๆ ที่สามารถพิสูจน์ตัวบุคคลได้ นำไปแสดงต่อคณะกรรมการเพื่อขอรับของรางวัลได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา นับตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 22 เมษายน 2567 ในวันและเวลาราชการ

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา