HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ป่าไม้ไม่ไว้หน้า แจ้งจับนายทุน บุกรุกพื้นที่ป่าชุมชน ยึดไม้ของกลางเพียบ

วันที่ 28 ก.พ.67 เวลา 10.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ นายอำนวย เกษตรสินธุ์นุกูล นอภ.ตะเกียบ มอบหมาย ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง บูรณาการทำงานร่วมกับ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ฉช.3 (หนองคอก) เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับ นายอัครวัฒน์ สงวนนามสกุล นายทุนที่ว่าจ้างรถแบ๊คโฮ และคนงาน บุกรุกเข้าไปตัดโค่นต้นไม้หวงห้าม ประเภท1 พร้อมยึดไม้ของกลาง นำมาเก็บรักษา ในส่วนของป่าชุมชน ได้ดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าของโฉนด สปก. ยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชุมชนเดิม จำนวน 2ไร่เศษ คืนให้กับชุมชน

จากความเห็น จนท.ป่าไม้ ว่าบริเวณดังกล่าวไม่เหมาะสมออกโฉนด สปก. จึงขอให้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนเปลง โดยความยินยอมของทุกฝ่าย สร้างความพอใจให้กับประชาชน ที่ให้ความสนใจจำนวนมากโดยเบื้องต้น อำเภอท่าตะเกียบ จะร่วมกับป่าไม้ ในการบริหารพื้นที่ดังกล่าว ให้กลับคืนสภาพเดิม ตามที่ประชาชนต้องการ เพื่อยุติปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา