HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ “พระครูวิมลธรรมาภิรม (หลวงพ่อเชิด วัดใหม่บางขวัญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดเที่ยงพิมลมุข

วันที่ 2 มี.ค. 67 สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เมตตาเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระครูวิมลธรรมาภิรม (บุญเชิด จกฺกธมฺโม) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางขวัญ อดีตเจ้าอาวาสวัดเที่ยงพิมลมุข โดยได้รับเกียรติจาก นายประสิทธิ์ อินทโชติ ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีคณะศิษยานุศิษย์ ร่วมพิธีจำนวนมาก ณ วัดเที่ยงพิมลมุข (ใหม่บางขวัญ) ต.บางขวัญ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา