HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

จัดระเบียบสังคม ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเดชอุดม จับกุมกลุ่มผู้มีอิทธิพล(จีนเทา) ลักลอบแปรรูปไม้ประดู่ กว่า 4,000 ท่อน

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น โดยการอำนวยการของนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี สั่งการให้นายสะอาด วงศ์รักษ์ นายอำเภอเดชอุดม มอบหมาย
นายราเยส ราย ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายงานความมั่นคงอำเภอเดชอุดม สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอเดชอุดมที่ 5 ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู่ใหญ่บ้านฝ่ายรักษา ความสงบ จนท.ตร.สภ.เดชอุดม อำเภอเดชอุดม บูรณาการร่วม จนท.สำนักงานจัดหางาน อุบลราชธานี

– ตามที่ไดรับแจ้งจากสายลับว่ามีกลุ่มนายทุนจีนได้นำ ไม้ประดู่ลำต้นขนาดใหญ่จำนวนมากเข้ามาในเขตพื้นที่ตำบลเมืองเดช จึงได้รายงานจังหวัดและบูรณาการทุกหน่วยงานตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติ

– ตรวจอายัดไม้กว่า 4,000 ต้น
– จับกุมแรงงานต่างด้าว 29 คนไม่มีใบอนุญาตทำงาน

เบื้องต้นได้แจ้งข้อกล่าวหา ให้ทราบ จัดทำบันทึกจับกุมนำส่ง พงส.สภ.เดชอุดม เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ