HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

จังหวัดนครพนม​ จัดกิจกรรมตักบาตรริมโขงทุกวันพระ สืบทอดพระพุทธศาสนา​ รักษาวัฒนธรรมอันดีงาม

วันที่​ 24 มีนาคม​ 67 ขึ้น​ 15 ค่ำเดือน​ 4​ ปีเถาะ​ ที่บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช ริมฝั่งแม่น้ำโขงเขตเทศบาลเมืองนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม  เวลา 06.30 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนมพร้อม คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในสังกัด และพนักงานครูในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม รวมถึงพ่อค้าประชาชน และนักท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรม “สวมผ้าไทยใส่บาตรริมโขง ทุกวันพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเองแล้วครอบครัว

 

 

 

 

โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม และเทศบาลเมืองนครพนม จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันพระ เพื่อเป็นส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดนครพนม ธำรง ส่งเสริมและสืบทอดพระพุทธศาสนา รักษา ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีน้ำใจและมีความเสียสละเอื้อเฟื้อต่อกัน ตลอดจนเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชนชาวไทยให้คงอยู่สืบไป

 

 

 

 

โดยกิจกรรมการตักบาตรในวันพระ ทุก​ ขึ้น/แรม 8/15 ค่ำ โดยทั่วไปพระภิกษุจะไม่มีการออกบิณฑบาต ผู้คนจะนำทานไปถวายที่วัด และวันนั้นพระภิกษุจะมีการเทศนาธรรมที่วัด โดยคตินิยมการเข้าวัดทำบุญนั้นน่าจะมีมาแต่สมัยพุทธกาลที่ชาวพุทธไปวัดเพื่อรับฟังพระธรรมเทศนาและถืออุโบสถศีล ในอดีตการไปทำบุญตักบาตรที่วัดวันพระนับว่าเป็นการไปพบปะเพื่อนฝูงญาติมิตรและแสดงออกถึงความสามัคคีของคนในชุมชนที่ได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งในปัจจุบันยังพอหาพบได้บางตามหมู่บ้านในแถบชนบท โดยเชื่อกันว่า อาหารที่ถวายไปนั้นจะส่งถึงญาติผู้ล่วงลับอีกด้วย เป็นการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการทำบุญ เพราะการสั่งสมบุญเป็นเหตุนำความสุขมาให้ส่งเสริมสถาบันครอบครัว ให้พ่อแม่ ลูก มีกิจกรรมที่สร้างความอบอุ่น โดยมาทำบุญใหญ่ร่วมกัน ปลูกฝังศีลธรรมให้กับ เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า.

 

 

 

 

 

ข่าว/ภาพ​ ประทีป​ วขิระธัญญากุล​ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค​ จังหวัดนครพนม