HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ชุมชนนิคมบ่อวินจัดประเพณีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุพร้อมทั้งแจกข้าวสาร-อาหารแห้งให้ผู้สูงอายุ

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 19 เมษายน 67 ที่ชุมชนนิคมบ่อวิน ม.6ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ทางนายอาคมเจตน์ พันเฉลิมชัยโชค นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ได้มอบหมายให้นายวิมล จันทร์ยิ้ม รองประธานสภาเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ นายอานนท์ สุภาภรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 จัดกิจกรรมประกอบด้วย การสรงน้ำและแจกข้าวสารอาหารแห้งให้ผู้สูงอายุจำนวน 100ชุด การสรงน้ำขอพรจาก พระพุทธรูป สำหรับพิธีสรงน้ำพระจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษา ส่งเสริม สืบทอดประเพณีสงกรานต์ และอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาของคนไทยให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต และครอบครัว