HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สนง.กกต.จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกสมาชิกวุฒิสภาประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมเตรียมการเลือกสมาชิกวุฒิสภาประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา และการแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการเลือกสมาชิกวุฒิสภาประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยมีนางสาวอุไร มโนหรทัต ผู้อำนวยการ สำนักงาน กกต.จว.ฉะเชิงเทรา คณะกรรมการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิ นายอำเภอ ผู้ประสานงานการเลือกระดับอำเภอ และผู้เกี่ยวข้องร่วมการประชุม จำนวน 46 คน ทั้งนี้ เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา งบประมาณ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเลือก และผู้อำนวยการเลือก รวมถึงกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ของจังหวัดฉะเชิงเทรา

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา