HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ศรีสะเกษ ทอดผ้าป่าไม้ผล เมล็ดพันธุ์ผัก สมทบกองทุนแก้จนคนเบญจลักษ์

เมื่อวันที่ 24 พ.ค.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดบ้านโนนคูณน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าไม้ผล เมล็ดพันธุ์ผัก และการจัดตั้งกองทุนแก้จนคนเบญจลักษ์ โดยมี นายธนา กิจไพบูลย์ชัย ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 3 พรรคภูมิใจไทย นายธนเดช พระอารักษ์ นายอำเภอเบญจลักษ์ นายสมยส รำจวน พัฒนาการอำเภอเบญจลักษ์ ข้าราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

นายธนเดช พระอารักษ์ นายอำเภอเบญจลักษ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการตอกย้ำนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนหมู่บ้านยั่งยืน/ตำบลเข้มแข็ง และการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร การแก้ไขปัญหาความยากจนของอำเภอเบญจลักษ์ ในลักษณะการบูรณาการทุกภาคส่วน โดยใช้สถานที่วัดโนนคูณน้อย หมู่ที่ 11 ตำบล หนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งกองทุนแก้จนคนเบญจลักษ์ ในการช่วยเหลือครัวเรือน TPMAP เพื่อให้บรรลุตัวชี้วัดด้านการสร้างความมั่นคงด้านอาหารของหมู่บ้านยั่งยืน/ตำบลเข้มแข็ง โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการแสดงเจตจำนงร่วมกัน โดยมี ไม้ผล เมล็ดพันธุ์ผัก และเงินสด มาร่วมกิจกรรมในลักษณะการทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อคนเบญจลักษ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ