HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วงขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม

ว่าที่พันตรีวัชรพล ลักษณลม้าย ผู้อำนวยการ(วิทยฐานะเชี่ยวชาญ) วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา – ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา – ปฎิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา….มอบหมายให้นายธวัช ถ้วยทองคำ รองผู้อำนวยกานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายนิวัตร ศรีคำสุข หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและการประกอบธุรกิจ และนางสาวณัฐนันท์ เบญจกุล หัวหน้างานความร่วมมือ ร่วมถวายพานพุ่มในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วงขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม

โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวฉัตรประอร นิยม ประธานในพิธีถวายพานพุ่มและอ่านคำถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วงขัตติยราชนารีทั้งนี้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียง วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567 ณ วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา