HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

จิตอาสาเขาใหญ่ ผนึกกำลังมอบตุ๊กตาให้เด็กเล็ก ส่งมอบความสุข ส่งต่อของเล่นเพื่อน้อง พัฒนากระบวนการเล่นที่สร้างความรู้ คู่ความสุขให้น้อง หวังเสริมสร้าง EQ-IQ

วันที่ 5กรกฏาคม 2567 เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ชมรมฮักเขาใหญ่ สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ จิตอาสา 904 จังหวัดนครราชสีมา และกลุ่มจิตอาสาเพื่อสังคมชุมชน ร่วมมอบตุ๊กตาให้เด็กเล็ก เพื่อพัฒนากระบวนการเล่นที่สร้างความรู้ คู่ความสุขให้น้อง ในกิจกรรมส่งมอบความสุข ส่งต่อของเล่นเพื่อน้อง หวังเสริมสร้าง EQ-IQ เด็กยากไร้ ตั้งแต่ 6 เดือนถึง 6 ปี

 

 

 

โดยกิจกรรมดังกล่าว ริเริ่มมาจาก นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเสริมสร้างสุขภาพเด็ก โดยเฉพาะด้านการพัฒนาสติปัญญาของเด็กวัยก่อน 7 ปี ซึ่งได้ประกาศเป็นวาระของจังหวัดนครราชสีมา

 

 

 

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ได้ทำกันอย่างต่อเนื่องตามศูนย์เด็กเล็ก ในโรงเรียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยตุ๊กตาได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดี และพี่ๆ จิตอาสาในเขาใหญ่ เพราะต้องการเห็นพัฒนาการของเด็กๆ ที่ดีขึ้น โดยจะดำเนินกิจกรรมตลอดเดือนมหามงคล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว