HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ผู้ว่าชลบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ภายใต้ยุทธการ พิทักษ์ชล

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 18.30 น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว ภายใต้ยุทธการ “พิทักษ์ชล” ประจำปี 2566

เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมระหว่างตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครองและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันมีการก่ออาชญากรรมเกิดขึ้นบ่อยครั้ง สร้างความสูญเสียแก่ชีวิต ทรัพย์สิน สร้างความหวาดกลัวต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ ซึ่งการปล่อยแถวในครั้งนี้เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรักษาความสงบเรียบร้อย ให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

โดยมี พล.ต.ต.ชมชวิณ ปุระธนานนท์ รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 7 รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา หัว หน้าส่วนราชการ ข้าราชการตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครองและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกว่า 300 นาย ร่วมพิธี ณ ลานสีฟ้าแหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี