นายกเมืองพัทยาเตรียมปัดฝุ่น รังนกขมิ้น โครงการสร้างห้องสื่อมวลชน หลังเงียบหายไปร่วม 10 ปี

มีรายงานว่า ในปี 2557 สภาเมืองพัทยาได้อนุมัติงบประมาณในการปรับพื้นที่ภายในศาลาว่าการเมืองพัทยา เพื่อให้มีความสะดวก และทันสมัย ซึ่งในส่วนนี้ได้มีการบรรจุโครงการจัดทำห้องสื่อมวลชนรวมไปด้วย โดยใช้พื้นที่บริเวณชั้น 1 ของศาลาว่าการเมืองพัทยา

แต่เนื่องด้วยติดปัญหาในเชิงรายละเอียด โครงการจัดทำห้องสื่อมวลชนดังกล่าวจึงเงียบหายไปเป็นเวลานาน 9 ปี จนปัจจุบันคณะบริหารเมืองพัทยาชุดใหม่ โดยนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ได้มีแนวคิดที่จะรื้อฟื้นโครงการจัดทำห้องสื่อมวลชน หรือ “รังนกขมิ้น” ขึ้นมาอีกครั้ง

ทั้งนี้ เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ได้ใช้เป็นสถานที่ทำงานในการรายงานข่าวสารของเมืองพัทยาที่เป็นประโยชน์ออกสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นสถานที่พักผ่อนและพบปะพูดคุยระหว่างองค์กรสื่อมวลชนและคณะทำงานเมืองพัทยาต่อไปด้วยเช่นกัน

 

ภาพ/ข่าว เก่ง ณ สงขลา ผู้สื่อข่าว ประจำ จ.ชลบุรี