ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบทุนการศึกษาให้บุตรหลานข้าราชการตำรวจจำนวน 200 ทุน

วันนี้ 15 ก.ค.66 เวลา 10.00 น.พล.ต.อ.วินัย ทองสอง คณะกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ/นายกสมาคมตำรวจ
พ.ต.ต.สมบัติ บัวเรือง นายกสมาคมตำรวจจังหวัดฉะเชิงเทราพล.ต.ต.นเรวิช สุคนธวิผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
พ.ต.อ.พัฒนา ปรีชานันท์
รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
พ.ต.อ.สุขทัศน์ พุ่มพันธ์ม่วง
รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
พ.ต.อ.ธราเทพ ตูพานิช
รอง ผบก.จว.ฉะเชิงเทรา
พ.ต.อ.นิพนธ์ คล้ายสิงห์
รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
พ.ต.อ.ชโลธร เปรมปรี
รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา
พ.ต.อ.กิตติสัณห์ ชะนะ
รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา

 

หน.สภ.ในสังกัด ภ.จว.ฉะเชิงเทรา และ กต.ตร.จังหวัดฉะเชิงเทรา,กต.ตร.สภ. โดยการริเริ่มของ นายกสมาคมตำรวจ ร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา, สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจฉะเชิงเทรา จำกัด และคณะ กต.ตร.จังหวัดฉะเชิงเทรา,กต.ตร.สภ. มอบหมายให้ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา เป็นผู้ประสานงานและดำเนินการ กำหนดจัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของข้าราชการตำรวจและลูกจ้าง ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์

ดังนี้
1. เพื่อเป็นสวัสดิการ ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของกำลังพลในสังกัด
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร
3. เพื่อส่งมอบขวัญกำลังใจให้กับครอบครัวข้าราชการตำรวจและลูกจ้าง
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้คัดเลือกบุตรข้าราชการตำรวจและลูกจ้างที่มีความขยันหมั่นเพียร และมีประพฤติดี อันเป็นกำลังสำคัญในการในการพัฒนาสังคม เข้ารับทุน จำนวน 200 ทุน
รวมเป็นทุนการศึกษากว่า 600,000 บาท ณ .ลานอเนกประสงค์ กต.ตร.รวมใจ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา

อาษา/ปรีญาภรณ์/ฉะเชิงเทรา