มอบถุงยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และคนพิการ ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 มอบถุงยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และคนพิการ ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

โครงการเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเดียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ยากไร้ และโครงการรถวีลแชร์แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยที่ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566

จังหวัดชลบุรีและเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เล็งเห็นความสำคัญในการบรรเทาความเดือดร้อนและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้ดำเนินการโครงการดังต่อไปนี้

1. มอบถุงยังชีพจำนวน 200 ถุง ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ
2. มอบถุงยังชีพ จำนวน 18 ถุง พร้อมเงินสดช่วยเหลือให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ยากไร้
3. มอบรถวีลแชร์ จำนวน 18 ราย ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยที่ยากไร้ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ

ซึ่งการช่วยเหลือในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเป็นการช่วยครั้งเดียว หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ซึ่งทางคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมเข้าไปให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ทุกราย ไม่ว่าจะเป็นด้านที่อยู่อาศัย ด้านการศึกษา หรือการดำรงชีวิตต่างๆ

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และคณะ ได้ลงพื้นที่เดินทางไปที่ตำบลสัตหีบ ตำบลบางเสร่ และตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ เพื่อมอบถุงยังชีพให้ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย และมอบรถวีลแชร์แก่ผู้สูงอายุผู้พิการ จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. นางยุพิน โพธิ์พันธ์ บ้านเลขที่ 37/40 ม.8 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
2. นางสาวขาว ถาวรกุล บ้านเลขที่ 56/1 ม.4 ต.บาลเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
3. นายหิรัญ สวยพริ้ง บ้านเลขที่ 159/19 ม.8 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
4. นายวิเชียร กลั่นผลหรั่ง บ้านเลขที่ 102/3 ม.6 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

พร้อมทั้งพูดคุยความต้องการของพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะแก้ไขระยะยาวต่อไป และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ป่วยสามารถต่อสู้กับอาการเจ็บป่วยได้ด้วยกำลังใจที่ดี โดยมีพิธีจัดขึ้น ณ ศาลาประชาคมอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

จากนั้นในช่วงบ่าย นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 มอบถุงยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และคนพิการ ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

โครงการเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ยากไร้ และโครงการรถวีลแชร์แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยที่ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่อำเภอบางละมุง ดังต่อนี้

1. มอบถุงยังชีพจำนวน 200 ถุง ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ
2. มอบถุงยังชีพ จำนวน 18 ถุง พร้อมเงินสดช่วยเหลือให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ยากไร้
3. มอบรถวีลแชร์ จำนวน 18 ราย ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยที่ยากไร้ในพื้นที่อำเภอบางละมุง

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และคณะได้ลงพื้นที่เดินทางไปที่ตำบลบางละมุง และตำบลหนองปลาไหล เพื่อมอบถุงยังชีพให้ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย และมอบรถวีลแชร์แก่ผู้สูงอายุผู้พิการ จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. ดช.ปรเมศวร์ ผดิชะมนทน บ้านเลขที่27/1 ม.2 ต.บางละมุง จ.ชลบุรี
2. นายจ่าง คำสะอาด บ้านเลขที่ 126 ม.1 ต.บางละมุง จ.ชลบุรี
3. นางสาวสมพิศ ทิมสายทอง บ้านเลขที่ 16/20 ม.1 ต.บางละมุง จ.ชลบุรี
4. นายเอกราช จันทร์ทอง บ้านเลขที่ 7/1 ม.2 ต.หนองปลาไหล จ.ชลบุรี

พร้อมทั้งพูดคุยความต้องการของพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะแก้ไขระยะยาวต่อไป และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ป่วยสามารถต่อสู้กับอาการเจ็บป่วยได้ด้วยกำลังใจที่ดีต่อไป

โดยมี นางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นางนิภาพร แพภิรมย์รัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายพิสิษฐ์ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง คณะกรรมการที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ร่วมพิธี ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ภาพ/ข่าว เก่ง ณ สงขลา ผู้สื่อข่าว ประจำ จ.ชลบุรี