HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

คณะจัดงาน Nova BUILD Expo 2023 เลือกพัทยาจัดสัมมนา Nova BUILD Roadshow @ chonburi ภายใต้ชื่องาน ยกระดับอาคารด้วยนวัฒกรรมกับการบูรณการในเชิงธุรกิจ

วันที่ 26 ก.ค.66 นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานสัมมนา Nova BUILD Roadshow @ chonburi ภายใต้ชื่องาน “ยกระดับอาคารด้วยนวัฒกรรมกับการบูรณการในเชิงธุรกิจ โดยมี นายกิตติคุณ คชเสนี Executive Director of Nova BUILD นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้แทนภาคกลางและภาคตะวันออก สสปน. และผู้ประกอบภาคธุรกิจเข้าร่วมที่โรงแรมเรเนซองส์ พัทยา รีสอรท์ แอนด์ สปา จ.ชลบุรี

ด้วยสถาบัน EEC Academy และพันธมิตรได้ร่วมกันจัดงาน Nova BUILD EXPO 2023 ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 1 -15 ก.ย.66 นี้ที่ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนของนักวิชาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับงานอาคารทั้งทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม เทคโนโลยี การบริหารอาคาร อสังหาริมทรัพย์และสาขาอื่น ๆ

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเผยแพร่นวัตกรรมอาคารที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทางคณะ
ผู้จัดงานจึงหวังให้งานดังกล่าวสามารถกระตุ้นการเติบโตของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและการสร้างอาคารประเภทต่างๆ ทั้งยังจะเป็นโอกาสอันดีที่ผู้บริหารทุกภาคส่วนจะได้พบกับผู้นำทางนวัตกรรมในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการบริการ ด้านการออกแบบ และด้านเทคโนโลยีที่มาจากทั้งภายในและตัวแทนจากต่างประเทศ

นอกจากนี้ ในงานยังประกอบตัวเวทีสัมมนา, การนำเสนอและประกวดแนวความคิดของนิสิตนักศึกษา, การประกาศเชิดชูเกียรติแก่นวัตกรรมดีเด่น, เวทีสร้างแรงบันดาลใจของเหล่าผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาสิ่งแวตล้อมและความยั่งยืน รวมถึงเป็นแหล่งสร้างเครือข่ายทางธุรกิจให้กับผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน

อย่างไรก็ตามสำหรับกิจกรรมการจัดสัมมนา Nova BUILD Roadshow @ chonburi ในวันนี้ เป็นการเสวนาเกี่ยวกับนวัตกรรมอาคารในหัวข้อต่างๆ แบ่งเป็น การเสวนาเรื่องการเลือกใช้นวัตกรรมเกี่ยวกับระบบที่เหมาะสมกับพื้นที่ชายทะเล, การเสวนาเรื่องนวัตกรรมระบบปรับอากาศเพื่อประหยัดพลังงาน และการเสวนาเรื่องนวัตกรรมด้านระบบสุขาภิบาล การบำบัดน้ำเสียเพื่อทะเลสะอาดและสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยพบว่ามีผู้สนใจเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก

ภาพ/ข่าว เก่ง ณ สงขลา ผู้สื่อข่าว ประจำ จ.ชลบุรี