HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

“เจ้าคุณพระประชาธรรมนาถ” ประกอบพิธีบูชารับส่ง พระราหูย้ายราศี วัดสมานรัตนาราม

วันที่ 17 ต.ค.66 เวลา 20.12 น. เจ้าคุณพระประชาธรรมนาถ เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา เจ้าอาวาสวัดสมานรัตนาราม อ.เมืองฉะเชิงเทรา เป็นประธานประกอบพิธีบูชารับส่ง พระราหูย้ายราศี จุดเปลี่ยนดวงชะตา เพื่อขอให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีในอนาคต มีสติ รอบคอบ ไม่ประมาท คิดดีทำดีตามหลักพระพุทธศาสนา
ขอน้อมบูชาองค์พระราหูเทวา โปรดคุ้มครองดวงชะตา ของผู้เข้าร่วมพิธีและครอบครัว ให้ปราศจากทุกข์โศกโรคภัย อันตรายใดๆ ขอให้การย้ายราศรีของพระราหูครั้งนี้ ส่งผลให้พบเเต่ความสุข ความเจริญก้าวหน้า มีสุขภาพกาย ใจที่เเข็งแรง คิดสิ่งใดที่ดีที่ชอบ ขอให้สำเร็จสมปรารถนา โชคลาภเงินทองไหลมาเทมายิ่งๆ ขึ้นไป โดยมีประชาชนทุกสาขาอาชีพ ที่มีความเชื่อ เข้าร่วมพิธีเพื่อความเป็นศิริมงคล อย่างเนืองแน่น

 

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา