HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จัดงานสงกรานต์ 2567 “อยุธยามหาสงกรานต์ สนุก สุข ศักดิ์สิทธิ์” อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมชมขบวนแห่สุดตระการตา

วันที่ 13  เมษายน  2567  ที่ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์   รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายกกชัย ฉายรัศมีกุล  รอง ผวจ. นายไพรัตน์ เพชรยวน  รองผวจ. นายประพันธ์ ตรีบุบผา รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา และนางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิด สงกรานต์นครกรุงเก่า 67  “อยุธยามหาสงกรานต์ สนุก สุข ศักดิ์สิทธิ์”    โดยเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  โดยมีขบวนแห่พระคู่บ้านคู่เมือง   ขบวนสืบสานวัฒนธรรมไทยของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครฯ และประธานชุมชน ประธาน  อสม. ทั้ง 68 ชุมชน ผู้สูงอายุทั้ง 5 ชมรม ร่วมกันจัดรูปแบบขบวนช้าง เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีสำคัญของชาวไทยให้คงอยู่สืบไป

เซ็นทรัล อยุธยา จัด “อัศจรรย์ สงกรานต์ สราญใจ” เสริมมงคล สรงน้ำรูปเหมือนพระเกจิอาจารย์ ๙ วัด และมหรสพ ชม “โขน” กลางศูนย์การค้าฯ

เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 67  เวลา 16.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อยุธยา คุณกกชัย ฉายรัศมีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “อัศจรรย์ สงกรานต์ สราญใจ” สืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมและประเพณีวิถีไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2567 จัดขึ้นโดย ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยา ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพระนครศรีอยุธยา, การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้แนวคิด “อัศจรรย์ลานบุญ” และได้รับเกียรติจาก คุณธนภัทร วงษ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์การค้าเซ็นทรัล อยุธยา, คุณจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, คุณณัฐปคัลภ์ อัครวิชญ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพระนครศรีอยุธยา, คุณดวงเดือน สดแสงจันทร์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, คุณชัยรัตน์ บุญส่ง พาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, คุณมานัส  ทรัพย์มีชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, คุณเผอิญ   ไทยสม […]

มรภ.พระนครศรีอยุธยา มอบรางวัล “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม 6 สาขา ประจำปี 2567

วันที่ (3 เมษายน 2567)  เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมใหญ่อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เพื่อรับรางวัล “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ครั้งที่ 21 ประจำปีพุทธศักราช 2567 โดยมี ดร.คณิต เขียววิชัย  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎอยุธยา    รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้าย วันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ (2 เม.ย.67) ที่ วัดใหญ่ชัยมงคล  อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย วันที่ 2 เมษายน 2567  โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาล  ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่  ร่วมพิธีในครั้งนี้

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เตรียมจัดงานเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์กรุงเก่า“สนุก สุข ศักดิ์สิทธิ์”

วันที่ 28  มีนาคม 2567  ที่ สวนสาธารณะวังหน้า โตโยต้า เมืองสีเขียว เรือนจำเก่า ตลาดหัวรอ  อ.พระนครศรีอยุธยา  นายประพันธ์ ตรีบุบผา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา  ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา คุณสิริวิทย์ ปรีชาศุทธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนองค์กร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ    ร่วมกันแถลงข่าวเตรียมจัดสงกรานต์นครกรุงเก่า 67 “อยุธยามหาสงกรานต์ สนุก สุข ศักดิ์สิทธิ์”    โดยเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา กำหนดจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 13 – 15  เมษายน 2567 ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

คปภ.อยุธยา ติวเข้ม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ให้ความรู้ด้านการประกันภัย เพื่อถ่ายทอดสู่ชุมชน

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพระนครศรีอยุธยา  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายเดชาธร เชาว์เลขา นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการอบรมเสวนาให้ความรู้ด้านการประกันภัย ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติงานในที่ว่าการอำเภอพระนครศรีอยุธยา จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยการนำของนางสาวอิสรี  เกตุกล่ำ ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พ.ต.อ.เศกสรรค์ บัวเรือง ผู้กำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,  นายชยุต อัครมหากิจ ผู้จัดการฝ่ายขยายงานภูมิภาค 116 บมจ.ไทยประกันชีวิต สาขาอยุธยา,  นายธวัชชัย รอดแก้ว ผู้จัดการฝ่ายสินไหมภาคกลาง บมจ.คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย)  ร่วมเป็นวิทยากร และนางสาวอัณณ์ญาดา ภาคีรุณ ประธาน THAIFA จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา ทั้งนี้ นางจันทิมา มีโส ผู้อำนวยการภาค สำนักงาน คปภ. […]

นายกเล็กกรุงเก่า พบปะผู้นำศาสนาอิสลาม มอบอินทผลัม เพื่อใช้ละศีลอดตลอดเดือนรอมฎอน

วันที่ 26 มีนาคม 2567  เวลา 09.00 น.มัสยิดกลางประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (มัสยิดโดมทอง) ตำบลปากกราน อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา พระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลฯ ออกพบปะผู้นำศาสนาพร้อมมอบอินทผลัมให้กับนายประดิษฐ์ รัตนโกมล ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผู้แทนมัสยิดในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จำนวน 28 มัสยิด ร่วมรับมอบในครั้งนี้ เพื่อนำไปมอบให้พี่น้องมุสลิมใช้ในกิจกรรมการละศีลอดตลอดช่วงเดือนรอมฎอน    

โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ร่วมกับ เอ็มม่า อลิส (Godlike Group) เพื่อจัดทำหลักสูตรนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เพื่อจัดทำหลักสูตรนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ หวังผลักดันนักเรียนสู่การเป็นนวัตกรพัฒนาท้องถิ่นจันทบุรี ระหว่าง เอ็มม่า อลิส (Godlike Group) กับ โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า ณ ห้องประชุม เดอ ลา ม็อต อาคารมารีอา โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย ซิสเตอร์ศรีธารา รุ่งเรืองผู้อำนวยการโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย  ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เพื่อเปิดหลักสูตรนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กับ เอ็มม่า อลิส (Godlike Group) โดยคุณเอกสิทธิ์ เกิดกฤษฎานนท์ ประธานกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ร่วมลงนามในพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

เริ่มแล้ว ! งาน “Side by Side ช้อป ชิม แชร์ จากใจเรา…ถึงมือคุณ”

สมาคมแม่บ้านตำรวจ ร่วมกับ ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ จัด “Side by Side ช้อป ชิม แชร์ จากใจเรา…ถึงมือคุณ” งานแสดงและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ OPOP (One Province One Product) หนึ่งจังหวัดหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และสนับสนุนครอบครัวของตำรวจให้มีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้แบบยั่งยืน ซึ่งภายในงานมีการออกบูธแสดงสินค้าของดีของเด็ดจากกลุ่มแม่บ้านตำรวจทั้ง 9 ภาค ทั้งเครื่องนุ่มห่ม, งานฝีมือ, สินค้าเกษตร, เครื่องประดับ, อาหารเด็ดหารับประทานยาก และอีกมากมายภายในงาน พร้อมกิจกรรมและการแสดงต่าง ๆ จากลูกหลานตำรวจ โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 24 มีนาคม 2567 ณ ลาน Quartier Avenue ชั้น G ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์

อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ชื่นชม “ดนตรีจิตอาสา” ทั้งให้กำลังใจผู้ป่วยในโรงพยาบาลตำรวจ

วันที่ 18 มี.ค. 2567 พล.ต.ท. พีระพงศ์ ดามาพงศ์ อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เคยปฏิบัติหน้าที่ กุมารแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ ท่านยังคงคิดถึงบุคลากร ของโรงพยาบาลตำรวจทุกคน จึงรวมตัวกลุ่มเพื่อนๆ ที่เคยทำงานที่โรงพยาบาลตำรวจ มีใจรักดนตรี และเป็นจิตอาสา ภายใต้ชื่อ “Oad and his band“ ร่วมกิจกรรม “ดนตรีจิตอาสา” โรงพยาบาลตำรวจ ร้องเพลงส่งกำลังใจแก่ พล.ต.ต.อรรณพ เกรียงศักดิ์พิชิต อดีตผู้บังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ และ เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นจิตแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ เป็นเพื่อนตำรวจที่เคยเล่นดนตรีด้วยกัน ที่ป่วย และมารักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจ อีกทั้งให้กำลังใจผู้ป่วย และผู้มาใช้บริการที่โรงพยาบาลตำรวจ ซึ่งโรงพยาบาลตำรวจจัดทำบอร์ดให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ได้เขียนข้อความหรือการ์ด ให้กำลังใจ พล.ต.ต.อรรณพ เกรียงศักดิ์พิชิต อดีตผู้บังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจด้วย