HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

นวดแผนไทยดังไปเยอรมัน แฟรงเฟิร์ตหลักสูตรแพทย์แผนไทย Go Inter สู่ ประเทศ เยอรมนี

ผู้สื่อข่าวรายงาน นางสาวเอื้อนจิตร ช่วยนก พาณิชย์จังหวัดสระแก้ว (เซลส์แมนจังหวัด) พร้อมคณะ และสำนักงาน ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต./เซลส์แมนประเทศ)ณ.นครแฟรงก์ เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี ได้ร่วมกับสำนักงาน สาธารณ สุข จังหวัดสระแก้ว นำผู้นำเข้าจากสมาคมไทยสปาแห่งประเทศเยอรมนี ลงพื้นที่เจรจาเชื่อมโยงหลักสูตรแพทย์แผนไทยและสมุนไพรของจังหวัดสระแก้ว สู่ประเทศเยอรมนี ณ จังหวัดสระแก้ว วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งผู้นำเข้า มีความสนใจฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ไทย 372 ชั่วโมง ของโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยวัฒนานคร ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจสปาไทยในประเทศเยอรมนี นั้น

สืบเนื่องจากกิจกรรมดังกล่าว ได้ทำให้เกิดผลสำเร็จในการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง แพทยสมาคมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน กับ สมาคมไทยสปาแห่งประเทศเยอรมนี ณ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยาน
การ MOU ดังกล่าว ได้นำร่องการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “นวดสัปปายะ 240 ชั่วโมง” ทางระบบออนไลน์ และออฟไลน์ ณ โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจากประเทศเยอรมนี จะเริ่มฝึกอบรมในช่วงเดือนสิงหาคม 2567 เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพทักษะการนวดแผนไทยสู่มาตรฐานสากล อีกทั้ง ผู้นำเข้าฯ จะได้มีแผนลงพื้นที่เพื่อตกลงซื้อขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร จาก วิสาหกิจชุมชนทับทิมสยาม 05 อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ภายในปี 2567 ต่อไป

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว เป็นไปตามภารกิจนโบบายเร่งด่วน ของ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิธรรม เวชยชัย) ในการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง พาณิชย์จังหวัด และทูตพาณิชย์ ให้มีบทบาทเป็นกลไกเชิงรุก เพื่อเร่งจัดหาตลาดและขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าใหม่ๆ สู่ต่างประเทศ และสร้างการรับรู้สินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลกมากยิ่งขึ้น..นายยุทธนาพึ่งน้อยผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว 094-478-0777